Wypożyczalnia


W naszej wypożyczalni sprzętu oferujemy Państwu urządzenia, które ułatwią prace w ogrodzie. Przed przyjazdem prosimy o kontakt celem upewnienia się, czy wypożyczenie danego sprzętu będzie możliwe. Prosimy też o zapoznanie się z warunkami wypożyczania sprzętu podanymi poniżej.


Uwaga! Prosimy o wcześniejszą rezerwację sprzętu (telefonicznie lub kontakt mailowy), szczególnie w szczycie sezonu. Sprzęt przeznaczony jest do indywidualnego użytku, nie może służyć np. do dalszego świadczenia usług przez firmy. Wypożyczany sprzęt można odebrać osobiście po wpłaceniu kaucji gotówkowej - nie wysyłamy sprzętu spedycją. Istnieje również możliowość dostarczenia wynajmowanego urządzenia pod wskazany adres. Transport ustalany jest indywidualnie.


Cennik obowiązuje od dnia 01-01-2017

Wszystkie ceny są cenami netto + 23%Vat


Aby wypożyczyć sprzęt musicie Państwo posiadać aktualny dokument tożsamości oraz gotówkę na wpłacenie kaucji zwrotnej (kaucji nie przyjmujemy kartami płatniczymi)


Zasady funkcjonowania wypozyczalni

- Aby wypożyczyć sprzęt w naszej wypożyczalni należy zgłosić się do siedziby naszej firmy, gdzie zostanie spisana umowa na wynajem sprzętu.
- Pobieramy opłatę za wynajem w dniu wydania sprzętu za czas trwania umowy.
- Za każdy sprzęt pobieramy kaucję zwrotną. Kaucję przyjmujemy tylko w formie gotówki. Prosimy też o zabranie ze sobą aktualnego dokumentu tożsamości.
- Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i niezabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu.
- Nie zwrócenie sprzętu w określonym terminie powoduje po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu stawki określonej w cenniku, za każdą godzinę opóźnienia.
- Zwrócenie sprzętu zabrudzonego rodzi po stronie Najemcy obowiązek zapłaty Wynajmującemu należności zgodnie z cennikiem.
- W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca zobowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych lub też pełne koszty jego naprawy, na podstawie rachunku  przedłożonego przez Wynajmującego. Ewentualny czas naprawy sprzętu liczy się jak czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.
- Wynajmujący powinien zapoznać się z zasadami BHP przed rozpoczęciem pracy ze sprzętem. Sprzętu nie mogą obsługiwać nieletni. Jednocześnie informujemy, że nie sprawdzamy kwalifikacji wynajmujących do pracy z danym sprzętem i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty bądź obrażenia związane z jego użytkowaniem.
- Wystawiamy faktury VAT.


Dokumenty do pobrania:


- Umowa najmu


- Cennik